Zadurowo

6 sprzedanych
Mam na imię Asia i tworzę z papieru to, co tylko mi lub Tobie przyjdzie do głowy ;) Od kartek okolicznościowych, przez pudełka i opakowania, po zaproszenia. Lubię to, co robię i oddaję temu całe serce. Ciągle pogłębiam wiedzę i próbuję nowych rzeczy, by spełnić Twoje oczekiwania. Moje prace są raczej delikatne i kobiece, choć nie boję się wyzwań. Lubię subtelne, pastelowe wzory, koronki i kwiaty, które robię z foamiranu. Najchętniej na kartach tworzę bogate kompozycje i zamykam je w eleganckich pudełkach. Dlaczego powinnaś mi zaufać? Bo to, co tworzę to coś więcej niż zwykła kartka. To przesłanie i pamiątka. To wyraz Twojej miłości i przywiązania. To wspomnienia zaklęte w papierze i dowód, że Ci na kimś zależy.
Produkty

Kategorie

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
MARLENA
2021-12-11

Prześliczna kartka, starannie wykonana, kwiaty wyglądają jak żywe! Dobrze zabezpieczona na czas transportu. Jestem zadowolona, dziękuję.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Postanowienia ogólne

1.Zakres działalności – sprzedaż lub sprzedaż wysyłkowa ręcznie wykonanych kartek okolicznościowych, zaproszeń, galanterii papierowej i upominków.

2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/kodeks-dobrych-praktyk/.

3.Sprzedawca do transakcji sprzedaży produktu na życzenie klienta wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę bez VAT.

Warunki zwrotów

Odstąpienie od umowy

1.Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, z zastrzeżeniem punktu G 14. , w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a)w którym kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego towaru; b)w którym kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3.Aby kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie A. regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Na odesłanie produktu kupujący ma 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli maksymalnie 28 dni po otrzymaniu produktu.

6.Istnieje możliwość osobistego dostarczenia zwracanego produktu po wcześniejszym ustaleniu.

7.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.Jeśli kupujący nie dotrzyma warunków zwrotu towaru, odstąpienie od umowy uznawane jest za nieważne, a sprzedajacy zwolniony jest ze swych powinności wynikających z odstąpienia od umowy.

9.W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

10.Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę w opisie towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia.

14.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w wypadkach umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – w szczególności wszelkie materiały drukowane z zindywidualizowanymi treściami (zaproszenia, wizytówki itp.). 15.Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.

Reklamacje

1.W przypadku wystąpienia wady produktu kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2.Korzystając z rękojmi kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • b)przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • c)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • d)żądać usunięcia wady.

3.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w punkcie A.

4.Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

5.Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany punkcie A. regulaminu.

6.Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7.Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - sprzedawca odeśle produkt kupującemu na własny koszt.

8.Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść i materiały graficzne dostarczone do wykonania projektu. Błędy wynikające z dostarczonych przez kupującego materiałów nie mogą być podstawą reklamacji.

9.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a)mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

b)pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c)bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d)internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!