Szytyszyk

6 sprzedanych
Biżuteria autorska szytyszyk zaprojektowana i wykonana jest przeze mnie z dbałością o każdy szczegół. Swój warsztat doskonaliłam wiele lat. Tworzę biżuterię z najwyższej jakości materiałów. Szytyszyk to przede wszystkim sutasz w wielu wariacjach, kolorach i stylach ponieważ bardzo lubię klasykę ale również eksperymentowanie z biżuterią i podążanie za modą. Tworzę również biżuterię z jedwabiu oraz z różnorodnych koralików, cekinów i ozdób. Biżuteria jest zaimpregnowana co chroni ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Wzory nie są powtarzane chyba, że jest to wyraźnie podkreślone przeze mnie. Wysyłam biżuterię w ręcznie robionym ozdobnym pudełku.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Bransoletka rokoko
-34%

Bransoletka rokoko

Szytyszyk
89.00 zł 59.00 zł
Oceny i komentarze
Anna
2023-02-18

Jestem bardzo zadowolona z zakupów. Bransoletka jest piękna.. Bardzo dobra jakość wykonania oraz szybka wysyłka..

Rabaty

Dla zakupów powyżej 200zł

Rabat 10 %

Dla zakupów powyżej 300zł

Rabat 15 %

Dla zakupów powyżej 400zł

Rabat 20 %

Prawa konsumenta

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedawcą w ramach Szytyszyk w Serwisie Artyferia.pl jest Małgorzata Jarek prowadząca działalność nierejestrowaną.

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Adres miejsca wykonywania działalności: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów.

Adres do korespondencji: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

Adres do zwrotów i reklamacji: Zbożowa 7b 43-190 Mikołow 

Adres poczty elektronicznej: MALGORZATA.MAJNUSZ@GMAIL.COM

Numer telefonu: 607228282

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy; lub

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawce lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawce wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. .

 

WARUNKI ZWROTÓW

W zakładce - warunki zwrotów.

Warunki zwrotów

Reklamacja produktu: dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

• pisemnie na adres: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.majnusz@gmail.com Z

aleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Prawo od odstąpienia od umowy Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Zwrot wzajemnych świadczeń

  • W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny i zwrotu towaru jako konsument muszą Państwo zapłacić za przesyłkę zwrotną. Natomiast sprzedający – wraz z pieniędzmi za przedmiot –zwraca koszt przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie.
  • W przypadku reklamacji jeśli sprzedający uzna reklamację, powinien pokryć koszty przesyłki. Jeśli wysyłasz przedmiot na własny koszt, sprzedający powinien go zwrócić.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

• pisemnie na adres: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.majnusz@gmail.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!