Szytyszyk

12 sprzedanych
Ekskluzywna biżuteria autorska Szytyszyk, zaprojektowana i wykonana jest przeze mnie z dbałością o każdy szczegół. Swój warsztat doskonaliłam wiele lat. Tworzę biżuterię z najwyższej jakości materiałów. Tworzony przeze mnie sutasz jest w całości szyty ręcznie specjalnymi nićmi. Tylko tył pracy jest podklejony materiałem wykończeniowym w celu estetycznego wykończenia. Szytyszyk to przede wszystkim sutasz w wielu wariacjach, kolorach i stylach ponieważ bardzo lubię klasykę ale również eksperymentowanie z biżuterią i podążanie za modą. Sutasz to bardzo elegancka,oryginalna i ekskluzywna biżuteria dla osób ceniących sobie szyk i dobrą jakość. Tworzę również biżuterię z jedwabiu oraz z różnorodnych koralików, cekinów i ozdób. Biżuteria jest zaimpregnowana co chroni ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Większość mojej biżuterii wykonuję w jednej sztuce co czyni ją jeszcze bardziej unikalną.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
JOANNA
2024-05-07

W realu jeszcze ładniejsza niż na zdjęciu

Anna
2023-02-18

Jestem bardzo zadowolona z zakupów. Bransoletka jest piękna.. Bardzo dobra jakość wykonania oraz szybka wysyłka..

Rabaty

Dla zakupów powyżej 250zł

Rabat 10 %

Dla zakupów powyżej 450zł

Rabat 15 %

Prawa konsumenta

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedawcą w ramach Szytyszyk w Serwisie Artyferia.pl jest Małgorzata Jarek prowadząca działalność nierejestrowaną.

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Adres miejsca wykonywania działalności: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów.

Adres do korespondencji: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

Adres do zwrotów i reklamacji: Zbożowa 7b 43-190 Mikołow 

Adres poczty elektronicznej: MALGORZATA.MAJNUSZ@GMAIL.COM

Numer telefonu: 607228282

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto zbiera dane

Ja, Małgorzata Jarek właścicielka sklepu Szytyszyk, zbieram dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i kiedy zbieram, wykorzystuję i udostępniam informacje, gdy kupujesz ode mnie przedmiot, kontaktujesz się ze mną lub w inny sposób korzystasz z moich usług za pośrednictwem Artyferia lub powiązanych witryn i usług. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk stron trzecich, których nie jestem właścicielem ani których nie kontroluję, w tym Artyferia ani jakichkolwiek usług stron trzecich, do których masz dostęp za pośrednictwem Artyferia. Możesz zapoznać się z Polityką prywatności Artyferia, aby dowiedzieć się więcej o praktykach dotyczących prywatności.

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych w sklepie Szytyszyk jest Małgorzata Jarek, zbożowa 7b 43-190 Mikołów, Polska.

Jakie dane są gromadzone?

Aby zrealizować zamówienie, musisz podać mi pewne informacji takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności oraz szczegóły zamawianego produktu. Podając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na politykę prywatności sklepu oraz wyrażasz zgodę na przesyłanie danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

podstawa przetwarzania Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Mogę gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznam, że jest to zasadnie konieczne.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

• gdy jest to konieczne do świadczenia moich usług, na przykład gdy wykorzystuję Twoje dane do realizacji Twojego zamówienia, rozstrzygania sporów lub zapewniania obsługi klienta;

• jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym, takim jak zachowanie informacji o zakupach, jeśli jest to wymagane przez prawo podatkowe; 

• jeśli jest to konieczne dla celów moich uzasadnionych interesów, jeśli te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Twoich praw lub interesów, takich jak

1) świadczenie i ulepszanie moich usług. Wykorzystuję Twoje dane w celu świadczenia żądanych usług oraz w moim uzasadnionym interesie w celu ulepszenia moich usług; oraz

2) Zgodność z Zasadami dotyczącymi sprzedawców Artyferiai Warunkami użytkowania.

• W zakresie dokumentacji prowadzenie uproszczonej ewidencji i dystrybucji, niezbędnej do zachowania zgodności z przechowywaniem dokumentów narzuconymi przepisami o rachunkowości i przepisami o rachunkowości.

• Jeżeli konieczne będzie dochodzenie, zgłoszenie będzie wynikać z mojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawa do otrzymania produktów i usług poniesionych i spełnionych przeze mnie, które posiadam jako dostawca na Artyferia.

Czy dane będą udostępniane podmiotom trzecim?

Udostępniam Twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, jak następuje:

• Artyferia. Udostępniam Artyferia informacje, jeśli jest to konieczne, aby świadczyć Ci usługi i przestrzegać moich obowiązków wynikających zarówno z Zasad dotyczących sprzedawców Artyferia, jak i Warunków korzystania z Artyferia.

• Usługodawcy. Angażuję określone zaufane strony trzecie: w celu wykonywania funkcji i świadczenia usług na rzecz mojego sklepu, takie jak firmy kurierskie. Twoje dane osobowe będę udostępniać tym podmiotom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

• Zgodność z prawem. Mogę gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznam, że jest to zasadnie konieczne, aby: odpowiedzieć na proces prawny lub na wnioski rządowe; egzekwować moje umowy, warunki i zasady; zapobiegać, badać i eliminować oszustwa i inne nielegalne działania, problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy techniczne; lub chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.

• W rezultacie mogę przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli uznam, że przekazuję informacje o Tobie poza UE, opieram się na zgodzie i konieczności umownej.

W jaki sposób dane będą wykorzystywane? Dane osobowe, które zbieram, będą wykorzystywane w celu:

• realizację Twojego zamówienia; -

• zapewnienie obsługi klienta;

• Badanie kontraktu;

• Wypełnianie moich zobowiązań wobec Artyferia jako sprzedawcy

• Wypełnianie obowiązków prawnych

Komentarze, zostawianie ocen na Artyferia. Jeśli ocenisz mnie lub zostawisz komentarz na Artyferia, jest to Twoja dobrowolna decyzja i nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie pozostawionych przez Ciebie informacji, w tym Twoich preferencji.

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowuję Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia moich usług i zgodnie z moją Polityką prywatności. Jednakże mogę być również zobowiązany do zachowania tych informacji w celu wywiązania się z moich obowiązków prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania zawartych umów. Generalnie przechowuję Twoje dane przez następujący okres: 5 lat.

Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą?

Masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:

• Dostęp. Możesz mieć prawo dostępu do przechowywanych przeze mnie danych osobowych i otrzymania ich kopii, kontaktując się ze mną, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

• Zmień, ogranicz, usuń. Możesz także mieć prawo do zmiany, ograniczenia mojego wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. O ile nie wystąpią wyjątkowe okoliczności (np. gdy jestem zobowiązany do przechowywania danych ze względów prawnych), zazwyczaj na żądanie usunę Twoje dane osobowe.

• Możesz sprzeciwić się (i) przetwarzaniu przeze mnie niektórych Twoich informacji w oparciu o moje uzasadnione interesy. W takich przypadkach usunę Twoje dane osobowe, chyba że będę miał ważne i uzasadnione podstawy do dalszego wykorzystywania tych informacji lub jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych.

•  Jeśli mieszkasz w UE i chcesz zgłosić wątpliwości dotyczące wykorzystania przeze mnie Twoich informacji (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, jakie możesz mieć), masz prawo to zrobić w lokalnym organie ds. ochrony danych. W jaki sposób osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę? Na potrzeby unijnego prawa o ochronie danych osobowych, ja, Małgorzata Jarek, jestem administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, możesz napisać do mnie na adres: szytyszyk@gmail.com 

Bezpieczeństwo danych – jak chronię Twoje dane osobowe.

Przeanalizowałam ryzyko Twoje dane osobowe przechowywane są na komputerze z hasłem, hasło zmieniane jest co 3 miesiące. Komputer, na którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jest chroniony programami antywirusowymi.

Warunki zwrotów

Reklamacja produktu: dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

• pisemnie na adres: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.majnusz@gmail.com Z

aleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Prawo od odstąpienia od umowy Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Zwrot wzajemnych świadczeń

  • W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny i zwrotu towaru jako konsument muszą Państwo zapłacić za przesyłkę zwrotną. Natomiast sprzedający – wraz z pieniędzmi za przedmiot –zwraca koszt przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie.
  • W przypadku reklamacji jeśli sprzedający uzna reklamację, powinien pokryć koszty przesyłki. Jeśli wysyłasz przedmiot na własny koszt, sprzedający powinien go zwrócić.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

• pisemnie na adres: Zbożowa 7b 43-190 Mikołów

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.majnusz@gmail.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!