SeeHome

3 sprzedanych
SeeHome to mała pracownia krawiecka i stolarnia. To wielka pasja i sposób na życie
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Opinie i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

$1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy.
1.1 Regulamin określa ogóle warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.dawanda.pl oferowanych do sprzedaży przez SeeHome made with passion.
2.2 Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonany wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
3.3 Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
$2 Ochrona danych osobowych
2.1 Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2.2 Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
2.3 Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany lub aktualizacji.
$3 Oferowany towar i cena
3.1 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami, które uwzględniają właściwą stawkę podatku VAT.
$4 Zawarcie umowy i realizacja
4.1 W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym klient rejestruje się na platformie www.dawanda.pl i wysyła za jej pośrednictwem formularz zakupu.Wysłanie formularza zakupu oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w tym regulaminie.
4.2 Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4.3 Klient po wysłaniu zamówienia dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów.
4.4 Towar zamówiony w naszym sklepie dostarczamy za pośrednictwem poczty polskiej,a koszt wysyłki uzależniony jest od wagi zamówionego towaru i podawany jest podczas składania zamówienia.
4.5 Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar oraz niezwłocznie poinformować nas o ewentualnych usterkach.
$5 Formy płatności za zakupiony towar:
-Przelew bankowy (przedpłata)
-Za pobraniem. Przy paczce wysłanej za pobraniem koszty przesyłki są większe, niż przy płatności z góry na przelew bankowy. Do ceny zakupionego towaru doliczyć należy 18 zł za przesyłkę.
$6
6.1 Konsument,który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem.
6.2 Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
6.3 Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, a każdy element towaru musi być kompletny.
6.4 Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
6.5 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
6.6 W przypadku zwrotu towaru Sprzedający niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6.7 Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art.33 Prawa konsumenckiego.
6.8 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,jakiego użył Konsument,chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
&7 Rękojmia
7.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady (rękojmia)
7.2 W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
7.3 Konsument jeśli rzecz sprzedana ma wadę,może:
-złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lun naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,nie przysługuje mu prawo do wymiany lub usunięcia wady.
7.4 Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów bierze się  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7.5 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
-żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
-żądać usunięcia wady
7.6 Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
7.7 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
7.8 Konsument, który wykonuje uprawnienia  z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz na adres reklamacyjny.
7.9 Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
-oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
-żądania usunięcia wady
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta
7.10 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Warunki zwrotów

6.1 Konsument,który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem.
6.2 Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
6.3 Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, a każdy element towaru musi być kompletny.
6.4 Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
6.5 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
6.6 W przypadku zwrotu towaru Sprzedający niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6.7 Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art.33 Prawa konsumenckiego.
6.8 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,jakiego użył Konsument,chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!