Ryczka

22 sprzedanych
Eco friendly torby i plecaki ręcznie szyte w Polsce (w Poznaniu), z biodegradowalnego kraft papieru Washpapa - wysokiej jakości alternatywny eko materiał odporny na warunki atmosferyczne np. deszcz. Nie odkształca się w wodzie, nie odbarwia ani nie rozpuszcza. Projekt RYCZKA zrodził się z nieprzerwanej potrzeby projektowania. Projektantka Marta, zafascynowana minimalizmem, odnalazła się w washpapowych błyszczących laminach oraz matowych pastelach - szyje z nich własnoręcznie romantyczne BOHO torby 100% wege oraz surowe fit-eleganckie plecaki, klika modeli torebek, duże Big Bag'i oraz biodrówki.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
Katarzyna
2021-07-10

Dziękuję bardzo,,torebka śliczna, Miło się z Panią współpracowało, pozdrawiam

Monika
2021-01-06

Torba jest przepiękna! Byłoby jeszcze wspanialej gdyby miała w środku jakaś kieszonkę.

Aleksandra
2020-11-14

Przepiękny plecak, dziękuje

Aneta
2020-10-02

Piękna torebka, świetnie zapakowana, super wykonanie, szybka dostawa. Torebka o jakie można pomarzyć, dziękuję za taką torebeczkę pięknie wykonaną, polecam sprzedającego.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Instrukacja użytkowania toreb i plecaków z papieru:

1. Torebki i plecaki uszyte przez Ryczka są wykonane z alternatywnego materiału jakim jest papier do szycia tzw. washpapa.

2. Materiał washpapa nie nadaje się do prania, wszelkie zabrudzenia zaleca się usunąć szmatką z wodą.

3. Torebki/plecaki z washpapay należy bezwględnie chronić przed działaniem siły zewnętrznej ponieważ uszkodzenia które powstaną w jej wyniku nie są objęte gwarancją.

4. Właściwości papieru nie pozwalają na nadmierne obciążanie torebek/plecaków. Zalecana ..ładowność,, produktów nie powienna przekroczyć 2kg.

5. Nie zaleca się nosić w torbach i plecakach cieżkich elektronicznych przedmiotów jak np. laptop, aparat fotograficzny itp. których waga może spowodować zarwanie się uszek trzymających i skutkować uszkodzeniem przedmiotów w wyniku udadku na ziemię.

6. Nie należy wystawiać torebek/plecaków na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych jak np deszcz, grad, śnieg . Jednak chwilowe i delikatne poddanie produktu na działąnie deszczu nie zmieni jego właściwości - papier można zamoczyć.

7. W przypadku nadruków na torebkach/plecakach zaleca się wyjątkowo ostrożne użytkowanie produktu - nadruk UV nie jest bezwględnie trwały, a na powierzchniach które zostają poddane stałym odkształceniom ma prawo się kruszyć i odpadać z powierzchni produktu.

8. Codzienne i naturalne użytkwowanie produktu przyśpiesza ich zużycie, a ono nie podlega gwarancji.

9. Dopuszcza się odbarwianie folii połyskującej pokrywającej washpapę ( folia pod wpływem promieni UV może tracić kolor)

 

 

Reklamacja produktu: dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ryczka.studiokreatywne@gmail.com

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

Należy jednak pamiętać, iż produkty sprzewane przez Ryczka Studio Kreatywne są produktami rękodzielniczymi i każdy z nich jest w swoim rodzaju wyjątkowy, mogą wytępowac różnice w sposobie wykonania oraz różnice w kolorach produktów.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 60-850 Poznań, ul. Poznańska 35/4.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Prawo od odstąpienia od umowy Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane  pocztą elektroniczną na adres: ryczka.studiokreatywne@gmail.com Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Konsument ma 7 dni (od poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąienia od umowy kupna) na zwrócenie NIENARUSZONEGO produktu z oryginalnymi metkami w oryginalnym pudełku na adres ul. Poznańska 35/4 60-850 Poznań. Jeżeli produkt uzna się za używany - prawo do odstąpienia od umowy kupna konsumentowi nie przysługuje.

Zwrot świadczeń Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego przez konsumenta produktu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z personalizacji produktu na zamówienie jak np. rysunek na zamówienie i koszt jego nadruku na produkcie).

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Warunki zwrotów

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: 60-850, ul.Poznańska 35/4 Poznań
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ryczka.studiokreatywne@gmail.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w Regulaminie, oraz na stronie butiku w polu "Prawa konsumenta" Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z personalizacji produktu na zamówienie jak np. rysunek na zamówienie i koszt jego nadruku na produkcie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo produkt, to proszę odesłać lub przekazać go do mnie na adres: 60-850 Poznań, ul. Poznańska 35/4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 7 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!