Pracownia Barsko Handmade

7 sprzedanych
Robimy personalizowane ramki z aniołkami na każdą okazję. Aniołki są tworzone ręcznie z zimnej porcelany. Nasz produkt jest unikatowy, nikt inny nie robi takich aniołków w ramkach. Ramki z aniołkami doskonale nadają się na prezent, gdyż jest to prezent oryginalny, a do tego w pełni spersonalizowany pod potrzeby osoby zamawiającej. Dzięki temu prezent jest bardzo osobisty. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby osoba otrzymująca w prezencie ramkę z moim aniołkiem nie była zadowolona. Opracowaliśmy projekty ramek na wiele różnych okazji oraz pasujące do nich aniołki. Obecnie można u nas zakupić ramki z aniołkami na chrzest, komunię, bierzmowanie, metryczki z okazji narodzin dziecka, roczek, urodziny, rocznice, ślub, Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka, Dzień Nauczyciela, zakończenie roku szkolnego. oraz wiele innych okazji. Staramy się zawsze możliwie najrzetelniej przedstawiać swoją ofertę i opisywać ją możliwie jak najdokładniej. Jeżeli coś nie jest jasne zawsze warto pytać, na każde pytanie staramy się udzielić jak najdokładniejszej odpowiedzi. W przypadku zakupu ramki z aniołkiem zawsze będzie potrzebne podanie informacji niezbędnych do spersonalizowania napisów w ramce. Jakie to są informacje zawsze jest podane w opisie oferty.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
Bogumiła
2024-02-02

Piękna praca i wspaniały prezent dla rodziny. Polecam!!

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających z możliwości złożenia zamówienia i dokonania zakupów produktów pracowni rękodzielniczej Barsko Handmade w portalu https://artyferia.pl. Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem ww. portalu zwanego dalej Stroną. Klienci Składający zamówienia potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.

 

I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barsko Handmade Barbara Skoczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - NIP 6521339129, REGON 382575262.
 2. Klient – każdy podmiot (Konsument lub Przedsiębiorca) składający zamówienie za pośrednictwem Strony.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Strony.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która korzysta ze Strony.
 5. Strona – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na portalu https://artyferia.pl/.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem z wykorzystaniem Strony lub poczty elektronicznej.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Produkty – prezentowane na Stronie ramki z aniołkami, figurkami lub sercami, na podstawie których Klient zleca do realizacji wykonanie podobnych Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Ramka – ramka fotograficzna, która jest wykorzystywana do umieszczenia w niej wyrobu z zimnej porcelany (aniołka, figurki kobiecej / męskiej lub serca). W ramach Strony są prezentowane ramki o różnych rozmiarach i kształtach:
  • ramki 13x18: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 13cm x 18cm
  • ramki 15x21: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 15cm x 21cm
  • ramki 18x24: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 18cm x 24cm
  • ramki 21x30: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 21cm x 30cm 

 

II. PRODUKTY

1. Barsko Handmade ma w swojej ofercie wyroby z zimnej porcelany (anioły, figurki męskie lub kobiece oraz serca) umieszczane w ramkach. 2. Wyroby z zimnej porcelany to prace tworzone ręcznie. Nie ma możliwości wykonania dwóch w 100% identycznych aniołków, figurek lub serc. 3. Ze względu na specyfikę zimnej porcelany czas oczekiwania na zamówiony Produkt jest w dużej mierze uzależniony od czasu jego schnięcia. Czas wysychania uzależniony jest od wielkości Produktu i mieści się w przedziale: a. aniołki: od 5 do 14 dni b. figurki: od 5 do 12 dni c. serca: od 3 do 5 dni 4. Kolory Produktów mogą się różnić w zależności od ustawień urządzenia, na którym są oglądane przez Klienta zdjęcia Produktów. 5. Produkty Barsko Handmade mogą być na życzenie klienta personalizowane. Personalizacja nie wpływa na cenę.

 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Podczas składania zamówienia jest ustalany jego zakres oraz szczegóły, a w szczególności:
  • ilość zamawianych Produktów
  • rodzaj i typ ramek
  • rodzaj i wielkość aniołków, figurek lub serc
  • treść napisów w ramkach
  • wzór oraz kolorystyka teł i napisów
 2. Zakończenie procesu zamawiania następuje po uzgodnieniu wszystkich elementów niezbędnych do jego realizacji. Sprzedawca NIE ponosi odpowiedzialności za błędy w danych otrzymanych od Klienta potrzebnych do wykonania prac.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o końcowej cenie zamówienia, koszcie dostawy oraz orientacyjnym terminie jego realizacji.  

 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Od momentu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty umówionej kwoty w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych na wskazane w zamówieniu konto.
 2. Gdy siódmy dzień kalendarzowy wypada w dzień świąteczny lub wolny, wtedy wpływ umówionej kwoty powinien nastąpić najpóźniej pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 3. Jeżeli w terminie określonym w pkt. 1 nie nastąpi wpływ umówionej kwoty zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Anulowanie zamówienia może zostać cofnięte wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. 

 

V. WYSYŁKA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłany Produkt był należycie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłane Produkty są zabezpieczone za pomocą kilku warstw folii bąbelkowej, a wnętrze paczki jest wypełnione zmiętymi gazetami lub innym wypełniaczem. Ma to uniemożliwić przesuwanie się Produktu wewnątrz paczki a jednocześnie chronić przesyłany Produkt przed wstrząsami.
 2. Paczki wysyłane są na terenie Polski kurierem lub paczkomatem, a za granicę Pocztą Polską.
 3. Czas dostawy przesyłki wynosi 1-2 dni robocze i nie jest on zależny od Sprzedawcy. W okresach dużego natężenia przesyłek (zwłaszcza przed świętami takimi jak Boże Narodzenie lub Dzień Matki) czas dostawy może być dłuższy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie paczki przez kuriera.
 4. Koszt dostawy kurierem lub paczkomatem jest podany na stronie Produktu, nie jest on wliczony w jego cenę. W koszt przesyłki wliczony jest koszt ozdobnego opakowania, w którym przesyłany jest zamówiony Produkt.
 5. W przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia przesyłki przez firmę kurierską adresatowi następuje zwrot przesyłki do nadawcy. Ponowna wysyłka zamówionych Produktów nastąpi po uiszczeniu opłaty za zwrot przesyłki oraz jej ponowne wysłanie.
 6. Koszt przesyłki zagranicznej jest ustalany w oparciu o aktualny cennik przesyłek Poczty Polskiej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu wynikające z winy firmy kurierskiej (niewłaściwe zabezpieczenie paczki w transporcie lub nieostrożne obchodzenie z paczką – upuszczenie, rzucanie). Roszczenia związane z uszkodzoną przesyłką należy egzekwować od firmy kurierskiej na podstawie protokołu szkody.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez klienta adres do wysyłki.
 9. Darmowa przesyłka na terenie Polski obowiązuje przy zamówieniu na kwotę powyżej 400 zł.
 10. Barsko Handmade NIE stosuje wysyłki za pobraniem. 

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Podczas składania zamówienia Sprzedawca pobiera następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. W celu odstąpienia od Umowy konsument jest zobowiązany do wysłania Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku Produktów personalizowanych. Produkty personalizowane to takie produkty, które zawierają indywidualne informacje związane z osobą zamawiającą - imię lub imiona, datę, miejscowość, itp. Personalizowane produkty to również takie, których kolorystyka została dostosowana specjalnie do życzeń Klienta (np. kolor sukni lub włosów).

 

VIII. REKLAMACJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Nie uwzględniamy reklamacji na Produkty uszkodzone, których zniszczenie wynikło z ingerencji Klienta.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres barsko.handmade@gmail.com
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Barbara Skoczyk, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 49/124.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich, jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw wpływające na realizację zamówień.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Warunki zwrotów

Nie ma możliwości zwrotu w przypadku Produktów personalizowanych. Produkty personalizowane to takie produkty, które zawierają indywidualne informacje  podane przez kupującego - imię, datę, miejscowość, itp. Personalizowane produkty to również takie, których kolorystyka została dostosowana specjalnie do życzeń Klienta (np. kolor sukni lub włosów aniołków).

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!