PLATIE

3 sprzedanych
PLATIE - Są to Upcycling odzież od projektanta w jednym egzemplarzu. - To artysta i projektant, którzy wspólnie tworzą modę własnymi rękami. - Jest to wyjątkowa kolekcja tkanin dla każdego przedmiotu. - Są to naturalne materiały: wełna, kaszmir, jedwab, len, bawełna. - Jest to odrzucenie stereotypów związanych z płcią. Oraz zapewnienie równych praw dla kobiet i mężczyzn w wyborze ubrań.
Produkty Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

1.2 Właściciel Sklepu jest: Marlena i Bartosz Mielech, ul. Kraszewskiego 2/5, 15-025 Białystok, tel. 695766309, 785646692, adres email: giluplu.handmade@gmail.com

1.3 Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

1.5 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

1.6 Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

1.7 Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

2.1Zamówienia można składać w następujący sposób: - poprzez zakup na stronie internetowej Sklepu, - emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, - telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2.2 Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

2.3.Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

2.4 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Płatności

3.1 Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

3.2 Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3.3 Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

4.1 Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

4.2 W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§7 Ochrona prywatności

7.1 Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nie należących do niego lub nieprawdziwych.

7.2 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

§8 Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2019 roku.

Warunki zwrotów
  1. Zwrot produktu możliwy jest do 14 dni od otrzymania produktu.
  2. Zwracany produkt nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania czy uszkodzeń.
  3. O chęci zamiarze zwrotu należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.
  4. Jeśli towar posiada wadę ukrytą należy zgłosić to niezwłocznie Sprzedającemu (do 2 dni od otrzymania produktu).
  5. Zwrot pieniędzy za produkt dokonywany jest do 14 dni od otrzymania towaru przez Sprzedającego.
  6. Produkt odsyłany jest na adres Sprzedającego na koszt Kupującego.
  7. Zwracany produkt musi być zabezpieczony w sposób gwarantujący brak nabycia uszkodzeń w trakcie transportu. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do Sprzedającego odpowiedzialność ponosi Kupujący.
  8. Przy zamówieniu produktów o indywidualnych cechach – inny wymiar, kolor itp.) nie ma możliwości zwrotu zamówionego i opłaconego produktu.
  9. W przypadku wszelkich wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedającym poprzez kontakt na tej stronie

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!