MINIMART

2 sprzedanych
Minimart to piękno i prostota wyrażone przez stylowe dekoracje. Nasza marka powstała z miłości do minimalizmu, sztuki, estetyki i designu. Wszystkie produkty tworzymy ręcznie w małym krakowskim studio, dbając o każdy detal. Wierzymy, że piękne i estetyczne dodatki wnoszą „to coś” do każdej przestrzeni – ocieplają, dodają uroku, inspirują. Nasze tace dekoracyjne i świece powstają z przyjaznych środowisku, nietoksycznych materiałów – gipsu polimerowego oraz czystego wosku sojowego. Wszystkie dekoracje są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju – tworzymy je specjalnie dla Ciebie!
Produkty

Kategorie

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Reklamacje

1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową (kontakt@minimartdecor.pl)  lub pisemnie na adres Sprzedawcy (Małgorzata Kabacik, ul. Bobrzyńskiego 39/55, 30-348 Kraków).

4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe; informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową; żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

8. Ze względu na specyfikę oferowanych produktów, w tym delikatne nierówności, pęcherzyki powietrza, drobne przebarwienia na powierzchni produktów (podstawek z gipsu polimerowego oraz świec z wosku sojowego) są naturalną cechą materiałów i nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji. Reklamacja w tych przypadkach nie zostanie uznana.

 

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową (kontakt@minimartdecor.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Małgorzata Kabacik, ul. Bobrzyńskiego 39/55, 30-348 Kraków).

4. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.

8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat ………………………[1]

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*): …………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………. Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………….

Data: ………………………………………. (*) Niepotrzebne skreślić.

[1] Dane Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail

 

Warunki zwrotów

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Zwrotowi nie podlegają produkty tworzone na specjalne zamówienie, które nie są dostępne w ofercie sklepu, wykonywane przez nas według przesłanej specyfikacji i indywidualnych wytycznych.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową (kontakt@minimartdecor.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Małgorzata Kabacik, ul. Bobrzyńskiego 39/55, 30-348 Kraków).

5. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.

9. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat ………………………[1]

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*): …………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………. Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………….

Data: ………………………………………. (*) Niepotrzebne skreślić.

[1] Dane Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!