Mandala Moon

Dzień dobry. Pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Anna. Chciałabym zarazić Was moją pasją do kolorów, zaklętych w moich bransoletkach z koralików, kryształków i naturalnych kamieni, które nazwałam zawijkami-owijkami oraz kolczyków z masy polimerowej. Wszystkie produkty wykonuję ręcznie, bransoletki nawlekam koralik po koraliku na gumkę silikonową i ozdabiam własnoręcznie wykonanymi chwostami z muliny. Masę polimerową do kolczyków sama farbuję, szlifuję i poleruję. Kolory mają w naszym życiu ogromne znaczenie. Mogą wpływać na nasze emocje - poprawiają humor, uspokajają, dodają energii. Dlatego warto się nimi otaczać.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty

Dla zakupów powyżej 250zł

Rabat 5 %

Prawa konsumenta

1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie korzystając z koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz metody płatności.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą wysłania zamówienia, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży towarów objętych zamówieniem. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

8. Zakupiony przez Klienta towar zostanie wysłany Klientowi na adres podany w czasie składania Zamówienia.

9. Na każde zamówienie wystawiany jest rachunek. Zostanie dostarczony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) rachunków w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

Warunki zwrotów

1. Klient, będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż Dostawca.

1.1. Zgodnie z Artykułem 38 Ustawy o Prawach Konsumenta odstąpienie od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:

1.2. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie.

4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: anna@mandalamoon.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy na stronach Sklepu, z którego uprawniony Klient może skorzystać.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument.

8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Towaru nowego z wartością Towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

10. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

11. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!