CusArt

Galeria niezwykłej miedzianej biżuterii tworzonej z pasją. Autorskie projekty, niepowtarzalne wzory, staranność wykonania, wysoka jakość i dobry kontakt. Miedziana biżuteria i zakładki do książki z wysokiej jakości minerałami wykonywana jest w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, również na specjalne zamówienie. Zawsze ozdobnie zapakowana – idealna na prezent. Zapraszam do częstego oglądania, do zakupów i kontaktu ze mną. CusArt - Małgorzata i Dorota Kuś
Produkty

Kategorie

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

1.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres podany przez kupującego w zamówieniu.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 30 dni w przypadku zamówień indywidualnych.

3.Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Firmy kurierskiej Inpost lub DPD na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Poczty Polskiej i jej partnerów w przypadku dostawy zagranicznej realizowanej na terytorium Unii Europejskiej.

4.Koszty dostawy określone są na stronie galerii, chyba, że strony umowy sprzedaży umówiły się inaczej.

5.Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.W przypadku braku pełnej dostępności zamawianej ilości towarów w magazynie sklepu lub magazynie dostawcy sklepu, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez e-mail lub telefonicznie o stanie zamówienia, przewidywanym terminie realizacji zamówienia i wtedy podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowaniu całości zamówienia.

7.Obsługa sklepu prosi o zgłaszanie wszelkich przypadków opóźnień w realizacji dostawy zamówionych towarów celem wyjaśnienia przyczyny opóźnień.

8. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura na dane wskazane w zamówieniu przez Zamawiającego.

Warunki zwrotów

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@custart.pl bądź listownie na adres: Małgorzata Kuś, Szliferska 5/6, 58-309 Wałbrzych

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem https://galeriadeko.pl/zakupy-w-galerii-deko lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

5.Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

12.Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33. ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 2.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 8.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

15. W szczególności konsumentowi, który zamówił wykonanie produktu (np. biżuterii lub ozdoby) wg własnej specyfikacji lub zamówił spersonalizowanie produktu służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy.

16.Brak możliwości odstąpienia od umowy w przedmiocie zamówionych towarów o indywidualnym charakterze, w żaden sposób nie wyłącza ani nie uniemożliwia reklamowania towaru z tytułu rękojmi.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!