Chochlik

76 sprzedanych
Tekstylia domowe i kobiece dodatki z tkanin naturalnych z nutą koronkowej fantazji.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
Ewa
2023-04-14

Wspaniałą współpraca, szybkie wykonanie, a podusia prezentuje się świetnie. Polecam

Marta
2023-01-25

Serduszko jest przepiękne, starannie uszyte i opakowane z wielką dbałością o każdy detal. Wszystkich wprawiło w zachwyt. Bardzo dziękuję za szybką reakcję, dzięki której dotarło na czas :-)

Grażyna
2023-01-11

Poduszki śliczne, starannie wykonane, idealne na prezent.

Magdalena
2020-07-21

Piękne serwety, dziekuje ::)

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych produktów wraz z opisem ewentualnych zastrzeżeń należy przesłać sprzedającemu na adres: pracownia@chochlik.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Kupującego (jeśli posiada);

b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;

d) datę stwierdzenia przez Kupującego wad/usterek w zakupionym towarze;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamowany towar w celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać na adres: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów. Osoba dokonująca reklamacji powinna zadbać, aby towar został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas wysyłki.

4. Rozpatrzenie prawidłowo zgłoszonej reklamacji następuje w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, lub adres zamieszkania podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Warunki zwrotów

ZWROTY:

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (dalej ustawa), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem kosztów odesłania zwracanego produktu do sprzedawcy), z zastrzeżeniem pkt 7.

2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Konsument ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać: a) pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, woj. małopolskie, Polska - lub; b) w formie elektronicznej na adres: pracownia@chochlik.pl

4. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Konsument, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zakupionej rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar nie może być zniszczony, ani nie może posiadać znaków użytkowania. Osoba dokonująca zwrotu powinna zadbać, aby towar został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed jego uszkodzeniem na czas wysyłki.

6. Do zwrotu płatności przez przedsiębiorcę konsumentowi, w przypadku o którym mowa w pkt 1, stosuje się ogólne przepisy ustawy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty przesyłki zwrotnej).

7. Zgodnie z art. 38 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy);

b) w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy) - dotyczy to szczególnie wyrobów wykonywanych/modyfikowanych - typu hand made, gdzie klient np. zastrzegł sobie kolorystykę, rozmiar lub wzór;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt 6 ustawy).

8. Adres do zwrotu towaru w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów.

 

Załącznik nr 1:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data ......................................................

Dane Konsumenta: Imię i Nazwisko: ................................... Adres: ................................................... Telefon/adres e-mail: ..........................

Dane Przedsiębiorcy: Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka, Rożnów 368, 33-316 Rożnów, tel. 600-871-693, e-mail: pracownia@chochlik.pl

 

O D S T Ą P I E N I E od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Dotyczy zamówienia numer: .......................................................

Oświadczam, iż zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy zawartej na odległość dotyczącej zakupu ……………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa zakupionego towaru), który otrzymałem w dniu ...................................... ...(data odbioru towaru).

Podpis Konsumenta* ................................ * tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!