asplecie - dziecko

3 sprzedanych
Mam na imię Agnieszka i tworzę ozdoby ze sznurka w stylu boho takie jak: makramy, łapacze snów, lampiony, liście, Anioły, czy też mniejsze eleganckie dodatki, jak chwosty. Moje realizacje cechuje wysoka jakość - tworzę na bazie naturalnych produktów: sznurków bawełnianych znanych marek takich jak: Lovely Cottons, Bobbiny i Fabryka sznurka oraz elementów drewnianych. Produkty dostępne są od ręki lub na zamówienie. Jeśli chcesz dokonać jakiś zmian w proponowanych pracach, by jeszcze bardziej pasowały do Twojego wnętrza zapraszam do kontaktu, wówczas ustalimy szczegóły, na podstawie których wystawię pracę w tutejszym butiku, Zapraszam!
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Odpowiedzialność za wady towarów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produkty bez wad.
 2. Umową Sprzedaży objęte są jedynie nowe Produkty.
 3. Sprzedawca jest gwarantem sprzedawanych Produktów w Butiku.
 4. Złożenie reklamacji polega na wysyłce przez Kupującego reklamowanego Produktu do Sprzedawcy na adres Butiku wraz ze zgłoszeniem zawierającym informacje opisane w pkt. 7 poniżej.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu wraz ze zgłoszeniem, a jeśli Sprzedawca nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku ujawnienia się wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, wówczas zastosowanie ma pkt. 4. Przy czym, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 7. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się zawarcie:
  1. dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Konsumenta);
  2. datę zakupu Produktu;
  3. opis wady;
  4. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia;
  5. żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru (np. zwrot płatności, wymiana).
Warunki zwrotów

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu dostarczenia Produktu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin biegnie od dnia następującego po dniu dostarczenia ostatniego Produktu.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Konsumenta Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed terminem wskazanym w pkt. 1. Ów Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu (np. na formularza udostępnionym przez serwis artyferia.pl w Regulaminie), przesyłając je za pomocą funkcjonalności wiadomości udostępnionej przez serwis artyferia.pl
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zarówno Sprzedawca, jak i Konsument mają obowiązek rozliczenia się.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą;
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/Produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu zwrotu Produktu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem (data nadania);
  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem Umowy nie poinformował Konsumenta o tej konieczności;
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i jego funkcjonalność. Jeżeli Konsument zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując lub właściwie nie zabezpieczy Produktu przed jego wysyłką zwrotną, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!