Magiczny klucz św. Mikołaja - Sklep Online Artyferia

Magiczny klucz św. Mikołaja

(POZOSTAŁO 50)

KOLOR:

16.00 zł
Wysyłka od 2 do 3 dni roboczych Dostawa od 15.60 zł Wysyłka gratis od 500.00 zł Płatność przelewem tradycyjnym Płatność przelewy24
Opis produktu

Podstawowe informacje

"Magiczny klucz świętego Mikołaja, dla naszego domku bez kominka"

Zawieszka, którą można zawiesić na klamce, aby stworzyć magiczny klimat dla dziecka!

Materiały:
Deseczka: sklejka grub. 3 mm
Klucz: złota lustrzana pleksi

Wymiar:
Wysokość 13 cm

Po dokonaniu zamówienia proszę o podanie imienia dziecka lub imiona dzieci.
Rabaty

Dla zakupów powyżej 300zł

Rabat 4 %


Warunki zwrotu

REGULAMIN WSTĘP Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. ARTYKUŁ 1.DEFINICJE SERWIS - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.jjstudio-design.pl ADMINISTRATOR - firma JJ STUDIO JUSTYNA JARCZYK zarejestrowana w Polsce, Mikołów, ul. Henryka Sienkiewicza 20, NIP 635 18 40 154, REGON 365818491. Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla miasta Mikołów, CEIDG. TOWAR - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające pewne subiektywne wymagania postawione przez Administratora. OSOBA - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu. SPRZEDAJĄCY - zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru. KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym. ZAMÓWIENIE - złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia Sprzedaży. ART. 2 Zawierając umowę z Administratorem w trybie artykułu 5 niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. ART 3 3.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. 3.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta, daty urodzenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 3.3. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom. ART 4 4.1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora. 4.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa. 4.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące. 4.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Zakupy. 4.4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży. 4.5. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu. 4.6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży. 4.7. Prezentacja Towaru Sprzedawcy w Serwisie staje się nieaktywna w następujących przypadkach: - Towar zostanie sprzedany za pośrednictwem Serwisu, - Sprzedawca usunie Prezentację Towaru, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego, - Prezentacja zostanie usunięta przez Administratora z następujących przyczyn: - Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego regulaminu, - Prezentacja Towaru jest rozbieżna z profilem Serwisu, ART 5 5.1. Ceny towarów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT. ART 6 6.1 Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności. 6.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. ART 7 7.1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży. REKLAMACJE Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru. USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

Dostawa
Pamiętaj o tym, że większość produktów naszych sprzedawców jest robiona ręcznie i sprzedawca potrzebuje czasu na ich stworzenie, dlatego czas dostawy jest wydłużony o czas realizacji! Dla tego produktu czas realizacji wynosi od 2 do 3 dni

Sposoby dostawy

Kurier Inpost
Cena wysyłki: 18.00 zł
Kolejna sztuka: 0.00 zł
Maks. czas dostawy: 2 dni
+ przygotowanie do wysyłki

Kurier DPD
Cena wysyłki: 22.00 zł
Kolejna sztuka: 0.00 zł
Maks. czas dostawy: 2 dni
+ przygotowanie do wysyłki

Paczkomaty Inpost
Cena wysyłki: 15.60 zł
Kolejna sztuka: 0.00 zł
Maks. czas dostawy: 2 dni
+ przygotowanie do wysyłki

Tagi:
Ilość wyświetleń: 247

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!